Elektronický formulár na vyplnenie záznamu o výjazde zdravotníckeho personálu k pacientovi

Modul záznamov o výjazde používa záchranná zdravotná služba a umožňuje vytvoriť záznam o výjazde posádky k pacientovi.

Dostupné v jazykoch:
CZ

On-line vyplnenie správy o ceste pacienta


  • Modul určený predovšetkým pre zdravotnícke organizácie
  • Možnosť nastaviť predvyplnený text vo formulári
  • Elektronický formulár na vyplnenie hlavných informácií o výjazde - dátum, hlavné časy (príchod, odchod, miesto, odchod, odovzdanie), identifikácia posádky a pacienta, zaznamenanie stavu pacienta a diagnózy
  • Možnosť zaznamenávať pulz pacienta

Vďaka technologickému pokroku je riadenie letiskovej prevádzky jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Jedným z najobľúbenejších softvérových programov, ktorý spĺňa túto potrebu, je systém elektronickej evidencie odletov (EDR) spoločnosti eIntranet.net. Systém EDR má viacero výhod, ktoré z neho robia cenný prínos pre letiská, letecké spoločnosti a ostatných pracovníkov zapojených do prevádzky letísk. Systém EDR pomáha zefektívniť procesy na letisku tým, že elektronicky zaznamenáva informácie o odletoch cestujúcich a automatizuje generovanie správ v priebehu niekoľkých minút. To znamená, že letiská sa môžu vyhnúť nákladným oneskoreniam vyplývajúcim z manuálneho zberu a organizovania rovnakých údajov. Okrem toho systém EDR umožňuje aktualizáciu informácií o cestujúcich a letoch v reálnom čase, čo pomáha personálu presnejšie monitorovať prevádzku a identifikovať potenciálne problémy. Ďalšou výhodou systému EDR je jeho schopnosť rýchleho prístupu k údajom. Vďaka jednoduchému prístupu k predtým zhromaždeným informáciám o odchode cestujúcich môžu letiská ľahko identifikovať opakujúcich sa cestujúcich a s vyššou presnosťou rýchlo reagovať na prípadné bezpečnostné riziká alebo hrozby. Tým sa nielen zvyšuje celková bezpečnosť letísk, ale aj šetrí čas a zdroje personálu. Napokon, systém EDR bez problémov spolupracuje s aplikáciami a databázami tretích strán, čo umožňuje lepšie zdieľanie informácií a sieťovú spoluprácu s rôznymi oblasťami letiska. Tým sa zabezpečuje, že všetci pracovníci majú prístup k rovnakým aktualizovaným informáciám, čím sa ďalej znižujú manuálne chyby a zvyšuje sa efektívnosť letiskovej prevádzky. Celkovo systém EDR od spoločnosti eIntranet.net pomáha letiskám výrazne znížiť náklady, zvýšiť bezpečnosť a lepšie riadiť ich prevádzku. Vďaka svojim komplexným funkciám a zefektívneným procesom je systém EDR pre dnešné letiská nevyhnutnosťou.