Zdieľané obrázky a fotografie

Modul galérie slúži ako spoločný priestor na ukladanie obrázkov a fotografií, ktorý vám umožňuje jednoducho publikovať a zdieľať obrázky, napríklad jednotlivých firemných produktov, firemných podujatí a iných firemných úspechov.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul galérie


  • Fotografie možno nahrávať hromadne a konkrétne obrázky možno triediť do jednotlivých typov galérií, t. j. do priečinkov nastavených správcom intranetu.
  • Priečinky môžete vytvárať podľa oddelení, obsahu, udalostí atď. Možno ich tiež rozdeliť do podpriečinkov.
  • Ku každému obrázku môžete pridať popis a zobraziť jeho náhľad.
  • Prístup do galérií možno obmedziť prístupovými právami pre jednotlivých používateľov.
  • V prípade potreby je možné vygenerovať priamy odkaz na vložené súbory, ktoré si môžu stiahnuť aj osoby, ktoré nie sú používateľmi eIntranetu.