Zdieľané obrázky a fotografie

Modul galérie slúži ako spoločný priestor na ukladanie obrázkov a fotografií, ktorý vám umožňuje jednoducho publikovať a zdieľať obrázky, napríklad jednotlivých firemných produktov, firemných podujatí a iných firemných úspechov.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul galérie


  • Fotografie možno nahrávať hromadne a konkrétne obrázky možno triediť do jednotlivých typov galérií, t. j. do priečinkov nastavených správcom intranetu.
  • Priečinky môžete vytvárať podľa oddelení, obsahu, udalostí atď. Možno ich tiež rozdeliť do podpriečinkov.
  • Ku každému obrázku môžete pridať popis a zobraziť jeho náhľad.
  • Prístup do galérií možno obmedziť prístupovými právami pre jednotlivých používateľov.
  • V prípade potreby je možné vygenerovať priamy odkaz na vložené súbory, ktoré si môžu stiahnuť aj osoby, ktoré nie sú používateľmi eIntranetu.

eIntranet.net je elektronický systém správy dokumentov, ktorý podnikom uľahčuje ukladanie, správu a zdieľanie dôležitých firemných dokumentov. Jeho funkcia elektronickej galérie uľahčuje manažérom aj zamestnancom jednoduchý prístup k digitálnym obrazom dokumentov a obrázkov, ich prezeranie a zdieľanie. Tu sa pozrite na niektoré výhody používania elektronickej galérie eIntranet.net: 1. Lepšia dostupnosť dokumentov: Elektronické galérie poskytujú vašim zamestnancom jednoduchý prístup k dokumentom, čo im šetrí čas a umožňuje im sústrediť sa na naliehavejšie úlohy. Manažéri môžu mať dôležité dokumenty prístupné aj pre všetkých členov svojho tímu, čím odpadá potreba neustáleho prehľadávania fyzických zásuviek alebo kartoték. 2. Zjednodušená správa obrázkov: Môže byť ťažké sledovať viacero digitálnych obrázkov, najmä ak sú v rôznych formátoch. S funkciou elektronickej galérie eIntranet.net môžu používatelia ľahko ukladať a organizovať svoje obrázky na jednom mieste, aby boli ľahko prístupné. 3. Lepšia spolupráca: Elektronická galéria uľahčuje tímom spoluprácu na projektoch zdieľaním dokumentov a obrázkov na jednom centrálnom mieste. Odpadá tak potreba samostatných priečinkov alebo e-mailov, čo umožňuje členom tímu rýchly a jednoduchý prístup k potrebným súborom. 4. Bezpečnosť: Elektronické galérie poskytujú ďalšiu úroveň zabezpečenia citlivých dokumentov. Všetky súbory uložené v galérii sú zašifrované, čím sa zabezpečí, že k nim budú mať prístup len oprávnení používatelia. Dôverné údaje vašej firmy sú tak chránené pred škodlivými útokmi. Celkovo funkcia elektronickej galérie v službe eIntranet.net uľahčuje podnikom ukladanie, správu a zdieľanie dôležitých dokumentov a obrázkov. Vďaka lepšej dostupnosti, zjednodušenej správe obrázkov, lepšej spolupráci a lepšiemu zabezpečeniu môžu mať podniky istotu, že ich dôležité súbory sú chránené a ľahko dostupné.