Adresár kontaktov spoločnosti

Modul adresára slúži na prehľadné ukladanie všetkých informácií o firemných kontaktoch. Kontakty predstavujú pre každého dôležité a neoceniteľné údaje, preto je pre úspešnú prácu nevyhnutné ich priebežne ukladať, aktualizovať a zálohovať.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Jednoduchý záznam adries vo firme - adresár


 • Jednoduché zdieľanie všetkých kontaktov spoločnosti, ako sú kontakty na:
  • zákazníkov a potenciálnych zákazníkov
  • obchodných partnerov
  • zamestnancov
  • ďalších externých spolupracovníkov
  • spolupracujúce inštitúcie (úrady, štátne orgány atď.)
 • Rýchle fulltextové vyhľadávanie; kontakty možno exportovať z programu Excel alebo odoslať na mobilný telefón prostredníctvom SMS brány (v cene služby).
 • Zaznamenávanie ľubovoľného typu subjektu - správca aplikácie môže nastaviť, aké základné údaje sa budú v adresári zaznamenávať
 • K údajom obsiahnutým v adresári môžete pristupovať odkiaľkoľvek - potrebujete len používateľský prístup a funkčný webový prehliadač.