Monitorovanie registra platobnej neschopnosti

Modul insolvencia umožňuje automatické sledovanie informácií o tom, či váš obchodný partner nemá zápis v insolvenčnom registri, a automatické sledovanie informácií o tom, či dodávateľ nie je nespoľahlivým platcom DPH, t. j. či si plní svoje povinnosti vo vzťahu k daňovej správe (pre platcov DPH).

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul insolvencie


 • Po zadaní identifikačných údajov subjektov (IČO alebo RČ), ktoré majú byť sledované z dôvodu platobnej neschopnosti alebo nespoľahlivosti platiteľa DPH, modul automaticky sleduje prípadné zmeny; ak dôjde k zmene v zadaných subjektoch alebo ak sa objavia v registri platobnej neschopnosti, aplikácia zašle príslušným osobám informačný e-mail.
 • Do insolvenčného registra sa zapisuje subjekt, voči ktorému bolo začaté insolvenčné konanie; ak sa takýto subjekt (dodávateľ) zapíše do insolvenčného registra, stáva sa rizikovým subjektom pre vstup do ďalších obchodných vzťahov.
 • Modul tiež overuje spoľahlivosť platiteľov DPH - ak spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH, nakúpi tovar alebo službu od nespoľahlivého platiteľa DPH, ručí za nezaplatenú DPH z tohto zdaniteľného plnenia za svojho dodávateľa, ak bol v čase dodania tovaru alebo služby na zozname nespoľahlivých platiteľov DPH.
 • V module je možné sledovať informácie (a zmeny a nové informácie) o konkurzoch:
  • prebiehajúcich
  • všetkých (t. j. už ukončených)
  • fyzických osôb podľa IČO alebo podnikateľov/spoločností podľa IČO
 • Subjekty, u ktorých sa má sledovať platobná neschopnosť alebo nespoľahlivosť platiteľa DPH, je možné hromadne importovať z programu Excel - naraz je možné importovať maximálne 100 spoločností/osôb.
 • Limit pre monitorovanie je 100 subjektov/jedného prihláseného používateľa.

Používanie elektronickej platobnej neschopnosti sa v dnešnom podnikateľskom svete dostáva do popredia ako spôsob riadenia a zefektívnenia procesu. eIntranet.net softvérová platforma, ktorá pomáha podnikom automatizovať ich procesy platobnej neschopnosti. Vďaka svojmu bezpečnému, ľahko použiteľnému rozhraniu a intuitívnej automatizácii eIntranet.net zjednodušuje a zefektívňuje správu prípadov platobnej neschopnosti. Tu sú niektoré z kľúčových výhod používania eIntranet.net pre potreby riadenia platobnej neschopnosti vašej spoločnosti: 1. Úspora času – Vďaka eIntranet.net sú všetky relevantné dokumenty bezpečne uložené na jednom mieste a prístupné odkiaľkoľvek s pripojením na internet, čo eliminuje stratu času cestovaním tam a späť medzi fyzickými miestami. 2. Automatizácia – eIntranet.net automatizuje mnohé zdĺhavé a časovo náročné kroky insolvenčného procesu. Úlohy, ako je zadávanie údajov, spracovanie dokumentov a poplatky za podanie, sa zefektívňujú do automatizovaných pracovných postupov, čím sa znižuje pravdepodobnosť ľudskej chyby. 3. Vylepšené zabezpečenie – Keďže všetky dokumenty sú bezpečne uložené v systéme eIntranet.net, existuje znížené riziko straty alebo odcudzenia citlivých údajov. Systém je tiež dodávaný so zabudovanými opatreniami na detekciu podvodov, ktoré pomáhajú chrániť pred škodlivými útokmi. 4. Zjednodušená spolupráca – Platforma zjednodušuje spoluprácu medzi viacerými firmami alebo zainteresovanými stranami, ktoré potrebujú prístup k rovnakým spisom, tým, že poskytuje centralizovanú platformu na zdieľanie údajov. Používanie eIntranet.net na riadenie platobnej neschopnosti pomáha šetriť čas a peniaze pre vašu organizáciu, ako aj zaistiť bezpečnosť a presnosť procesu. Vďaka svojmu jednoduchému a bezpečnému rozhraniu niet divu, že eIntranet.net sa stáva jednou z najpopulárnejších možností pre spoločnosti, ktoré chcú zefektívniť svoje insolvenčné konania.