Výplatné pásky zamestnancov

Modul Mzdy sa používa na rýchle (on-line), hromadné a efektívne doručovanie výplatných pások zamestnancom.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul Mzdy


  • Hromadné vkladanie miezd.
  • Obmedzený prístup podľa práv k mzdám.
  • Informácie o vkladaní miezd prostredníctvom e-mailu.