Vytváranie diskusií podľa potrieb používateľov aplikácie s možnosťou nastavenia rôznych prístupových práv k diskusiám

Diskusný modul umožňuje zdieľanie názorov, myšlienok a poznatkov na rôzne témy, nielen podnikové. Výhodou je možnosť rýchlej reakcie registrovaných účastníkov v rámci diskusie, prehľadnosť a jednoduchosť.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť diskusný modul


  • V nastaveniach modulu priradí správca aplikácie modulu všeobecné prístupové práva.
  • V rámci modulu môžete vytvárať jednoduché diskusie (len s jedným používateľom) alebo skupinové diskusie (s viacerými používateľmi).
  • Konkrétny prístup k jednotlivým diskusiám potom prideľuje používateľ, ktorý má právo vytvárať diskusie (a priraďovať do nich ľudí).
  • K jednotlivým diskusným príspevkom je možné pripojiť prílohy.
  • V každej diskusii môžete zobraziť všetky príspevky alebo len najnovšie príspevky.
  • V prípade potreby môžete upraviť nastavenia diskusie - pridať/odobrať používateľov - alebo diskusiu vymazať.