Vytváranie diskusií podľa potrieb používateľov aplikácie s možnosťou nastavenia rôznych prístupových práv k diskusiám

Diskusný modul umožňuje zdieľanie názorov, myšlienok a poznatkov na rôzne témy, nielen podnikové. Výhodou je možnosť rýchlej reakcie registrovaných účastníkov v rámci diskusie, prehľadnosť a jednoduchosť.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Na čo môžete použiť diskusný modul


  • V nastaveniach modulu priradí správca aplikácie modulu všeobecné prístupové práva.
  • V rámci modulu môžete vytvárať jednoduché diskusie (len s jedným používateľom) alebo skupinové diskusie (s viacerými používateľmi).
  • Konkrétny prístup k jednotlivým diskusiám potom prideľuje používateľ, ktorý má právo vytvárať diskusie (a priraďovať do nich ľudí).
  • K jednotlivým diskusným príspevkom je možné pripojiť prílohy.
  • V každej diskusii môžete zobraziť všetky príspevky alebo len najnovšie príspevky.
  • V prípade potreby môžete upraviť nastavenia diskusie - pridať/odobrať používateľov - alebo diskusiu vymazať.

Príchod aplikácií pre digitálne pracoviská, ako je napríklad eIntranet.net, spôsobil revolúciu v spôsobe, akým spoločnosti komunikujú a interne spolupracujú. Jednou z najvýkonnejších funkcií, ktoré ponúka eIntranet.net, je funkcia elektronického chatu, ktorá poskytuje zamestnancom platformu na okamžité zasielanie správ na rýchlu, pohodlnú a bezpečnú komunikáciu v rámci organizácie. Tu sú niektoré z hlavných výhod, ktoré elektronický chat prináša na pracovisko: 1. Jednoduchá dostupnosť: Elektronický chat umožňuje rýchlu, jednoduchú a pohodlnú komunikáciu medzi kolegami, ktorí sa môžu nachádzať na rôznych fyzických miestach. Zamestnanci sa môžu v priebehu niekoľkých sekúnd okamžite spojiť s ostatnými členmi svojho tímu, čo umožňuje rýchlejšiu spoluprácu a efektívnejšie riešenie problémov. 2. Zvýšená produktivita: Správy sa môžu vymieňať okamžite, čo umožňuje vyššiu úroveň produktivity. Elektronický chat pomáha znižovať komunikačné oneskorenia, čo umožňuje zamestnancom zdieľať nápady a efektívnejšie spolupracovať. 3. Lepšia interakcia medzi zamestnancami: Pomocou elektronického chatu sa zamestnanci môžu zapojiť do konverzácií v reálnom čase, ktoré pomáhajú upevňovať vzťahy s kolegami a nadriadenými. To môže viesť k zlepšeniu tímovej dynamiky a schopnosti riešiť problémy. 4. Bezpečné prostredie: Všetka komunikácia na platforme je šifrovaná a zabezpečená, čo zaručuje, že citlivé informácie nebudú nikdy náhodne zdieľané. Odpadá potreba fyzických dokumentov alebo papierových stôp, elektronický chat pomáha zefektívniť proces spolupráce a zabezpečiť väčšiu bezpečnosť údajov. V konečnom dôsledku je elektronický chat nepostrádateľnou funkciou každého moderného digitálneho pracoviska. Vďaka jednoduchému používaniu, vyššej rýchlosti komunikácie a väčšej bezpečnosti pomáha elektronický chat výrazne zvýšiť produktivitu aj spoluprácu. Keďže sa technológie naďalej zlepšujú a vyvíjajú, elektronický chat nepochybne zostane nevyhnutnou súčasťou moderného pracoviska.