Jednoduchá a prehľadná evidencia zásob

Modul skladového hospodárstva umožňuje kompletné skladové hospodárstvo - vytváranie jednotlivých položiek, príjemiek, predajok, rezervácií, inventúr. Podľa potreby je možné vytvoriť viacero skupín skladov.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Elektronické riadenie skladu


  • prehľadné sledovanie pohybu zásob pre jednotlivé skladové položky
  • Skladové hospodárstvo zahŕňa skladové karty, položky, nákupy, príjemky, rezervácie, pohyby zásob a inventúry
  • Efektívna správa cien jednotlivých položiek - možnosť nastavenia individuálnych cien pre zákazníkov, nákupných a predajných cien; prehľad vývoja cien
  • Možnosť nastavenia používateľských práv a prevádzky jednotlivých skladov podľa potrieb spoločnosti