Elektronická žiadosť o dovolenku

Modul dovoleniek uľahčuje a zjednodušuje proces schvaľovania dovoleniek zamestnancov (všetko prebieha elektronicky) a prehľadne zaznamenáva čerpanie dovoleniek (mesačné a ročné výkazy, zostávajúce dovolenky). Dovolenku možno evidovať a žiadosti možno podávať v priebehu hodín alebo dní.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul Dovolenka


  • Používatelia (zvyčajne ich nadriadení, ktorí automaticky dostanú elektronickú žiadosť e-mailom, ktorú môžu priamo z e-mailu schváliť alebo zamietnuť) môžu schvaľovať alebo zamietnuť dovolenky jednotlivých zamestnancov; celkový prehľad si môžu prezerať napríklad majitelia spoločnosti alebo personálne oddelenie.
  • Celkový prehľad dovoleniek je viditeľný v prehľadnom kalendári a je možné ho stiahnuť, napríklad na účely výplat, v programe Excel pre jednotlivé mesiace.
  • Žiadosti (žiadosti o dovolenku) a schvaľovanie sú elektronické a čo najviac automatizované. Nebudete tak míňať čas ani peniaze na prácu, ktorú za vás môže urobiť technik. Modul dovoleniek robí všetko za vás vrátane generovania správ pre mzdovú účtovníčku a možnosti importovať dovolenky do vášho mzdového softvéru.
  • Jeden deň dovolenky priemerného zamestnanca, ktorý nie je riadne registrovaný, stojí vašu spoločnosť peniaze. Takže už žiadne papierové lístky, ktoré sa môžu stratiť, ani neprehľadné tabuľky, na ktoré sa zabúda.
  • V aplikácii môžu zamestnanci pomocou webového rozhrania naplánovať voľno, požiadať oň svojich nadriadených a potom sledovať aktuálny stav svojej žiadosti. Vedenie má dokonalý prehľad o plánovaných dovolenkách, čo môže zabrániť problémom s nevhodnými termínmi dovoleniek s ohľadom na plynulý chod organizácie.
  • V nastaveniach modulu je možné určiť, ktorý používateľ môže vidieť dovolenky iných používateľov. Je tiež možné definovať, o aký typ dovolenky môže zamestnanec požiadať - dovolenka, deň práceneschopnosti, platené alebo neplatené voľno.
  • V rámci modulu je možné stiahnuť export sviatkov za vybraný mesiac na import do IS Premier.