Modul Budovy

Modul výstavby slúži na plánovanie obsadenia jednotlivých budov potrebnými ľudskými a technickými zdrojmi.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Elektronický systém na plánovanie výstavby


 • Efektívne plánovanie obsadenia jednotlivých budov potrebnými ľudskými a technickými zdrojmi online.
 • Modul výstavby umožňuje prehľadné plánovanie zabezpečenia výstavby konkrétnymi pracovníkmi, stavebnými nástrojmi a vozidlami/strojmi.
 • Ako môžete používať modul výstavby:
  • V sekcii výstavby používateľ s príslušnými právami vytvorí konkrétnu zmluvu o výstavbe.
  • Následne priradí na stavbu:
  • potrebných pracovníkov - dostupní pracovníci sa načítajú z modulu zamestnanci (ideálne podľa zadanej pracovnej pozície);
  • potrebné stavebné náradie - dostupné stavebné náradie sa načíta z modulu evidencia majetku;
  • potrebné stroje a vozidlá - dostupné stroje a vozidlá sa načítajú z modulu evidencia vozidiel.
  • Pracovník môže byť o pridelení na stavbu informovaný SMS správou alebo e-mailom.
  • Dostupné ľudské alebo technické zdroje je možné vyhľadávať podľa pojmu alebo názvu - napr. pracovná pozícia, typ náradia.
  • Rozmiestnenie ľudí, náradia a strojov alebo vozidiel je možné zobraziť v mesačnom alebo ročnom pohľade.
  • Rozmiestnenie jednotlivých pracovníkov a vozidiel je možné zobraziť v rámci prehľadu, čo uľahčuje plánovanie efektívnej dopravy jednotlivých pracovníkov na stavbu (údaje o vodičoch sa získavajú z modulu registra vodičov).