Systém na zdieľanie informácií o spoločnosti

Modul novinky je určený na rýchlu vnútropodnikovú komunikáciu, ktorá umožňuje prehľadný a nepretržitý prenos informácií medzi zamestnancami. Zdieľanie noviniek podporuje lepšiu informovanosť zamestnancov a prispieva k ich spolupatričnosti so spoločnosťou.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul správ


  • V rámci modulu noviniek získava spoločnosť jednotné miesto, ktoré je kedykoľvek prístupné všetkým zamestnancom a kde je možné zverejňovať nielen prevádzkové informácie (termíny, úlohy, oznámenia).
  • V prípade potreby je možné obmedziť prístup k správam na určitých používateľov alebo určiť, kto má právo písať správy.
  • Správy sa zobrazujú od dátumu, ktorý ste zadali, alebo neobmedzene.
  • Ak sú súčasťou bulletinu odkazy na webové stránky alebo obrázky, je možné ich vložiť priamo do textu bulletinu.
  • Zaregistrované správy môžete vyhľadávať podľa rôznych kritérií - napr. podľa názvu alebo typu správy.