Systém na zdieľanie informácií o spoločnosti

Modul novinky je určený na rýchlu vnútropodnikovú komunikáciu, ktorá umožňuje prehľadný a nepretržitý prenos informácií medzi zamestnancami. Zdieľanie noviniek podporuje lepšiu informovanosť zamestnancov a prispieva k ich spolupatričnosti so spoločnosťou.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Na čo môžete použiť modul správ


  • V rámci modulu noviniek získava spoločnosť jednotné miesto, ktoré je kedykoľvek prístupné všetkým zamestnancom a kde je možné zverejňovať nielen prevádzkové informácie (termíny, úlohy, oznámenia).
  • V prípade potreby je možné obmedziť prístup k správam na určitých používateľov alebo určiť, kto má právo písať správy.
  • Správy sa zobrazujú od dátumu, ktorý ste zadali, alebo neobmedzene.
  • Ak sú súčasťou bulletinu odkazy na webové stránky alebo obrázky, je možné ich vložiť priamo do textu bulletinu.
  • Zaregistrované správy môžete vyhľadávať podľa rôznych kritérií - napr. podľa názvu alebo typu správy.

eIntranet.net je výkonná a užívateľsky prívetivá softvérová platforma pre spoločnosti na zvýšenie ich produktivity a efektívnosti komunikácie. Elektronické správy sú jednou z mnohých funkcií, ktoré ponúka, a majú niekoľko výhod, ktoré z nich robia neoceniteľný prínos pre každú organizáciu. Kľúčovou výhodou elektronických správ je faktor pohodlia. Je oveľa jednoduchšie rýchlo a pohodlne vysielať informácie veľkému počtu používateľov ako pri iných metódach. Všetci používatelia majú prístup k správam, môžu na ne čítať a odpovedať na ne naraz, čím sa eliminuje potreba používať noviny alebo informačný bulletin. To šetrí obrovské množstvo času a zdrojov a zároveň zaisťuje, že organizácia je dobre informovaná. Ďalšou veľkou výhodou elektronických správ je ich nákladová efektívnosť. Papierové kópie a náklady na poštu môžu byť pri zdieľaní správ s veľkým publikom dosť vysoké. Vďaka spravodajskej funkcii eIntranet.net sa to všetko stáva prakticky zadarmo. Namiesto míňania peňazí na atrament a papier môžu spoločnosti jednoducho vytvoriť spravodajský kanál, aby udržali všetkých svojich zamestnancov v obraze. A nakoniec, elektronické správy pomáhajú udržiavať používateľov v obraze s najnovšími správami z organizácie. Všetky novinky sú centralizované na jednom mieste, ľahko dostupné a pravidelne aktualizované. To zefektívňuje komunikáciu a zaisťuje, že každý je vždy na vrchole najnovšieho vývoja. Na záver, elektronické správy sú skvelým nástrojom pre každú spoločnosť, ktorá chce zvýšiť efektivitu a ušetriť zdroje. Vďaka intuitívnej softvérovej platforme eIntranet.net môžu organizácie teraz viac ako kedykoľvek predtým využívať neobmedzenú silu elektronických správ.