Poznámky k prevodu

Modul Prepravné listy je určený na uľahčenie plánovania a organizácie prepravy pacientov.
Efektívna organizácia prepravy pacientov v zdravotníckych zariadeniach.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul prenosových hárkov


  • Modul je rozdelený do sekcií: zapísaný - pridelený/pridelená mína - dnes/dnes mína - čakajúci - zrušený - všetko.
  • Súhrn zaregistrovaných nákladných listov môžete exportovať alebo vytlačiť do programu Excel.
  • Zaznamenané hárky je možné triediť podľa typu prepravy.
  • V nákladných listoch možno vyhľadávať podľa potreby.