Program elektronickej evidencie výkazov práce

Modul časových výkazov umožňuje zaznamenávať vykonanú prácu podľa jednotlivých odpracovaných hodín. Pomocou tohto modulu je možné priebežne sledovať a vyhodnocovať jednotlivé zákazky a projekty, jednoducho fakturovať vykonanú prácu a získať prehľadné podklady pre mzdy.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Na čo môžete použiť modul časových výkazov


 • Vďaka vedeniu časových výkazov môžu manažéri, ako aj mzdoví účtovníci zistiť, koľko hodín zamestnanec odpracoval:
  • za deň
  • za týždeň
  • za mesiac
  • za náhradné obdobie
  • koľko z toho boli nadčasy alebo nočná práca atď.
 • Štatistiky vykázanej práce v požadovaných obdobiach podľa jednotlivých zamestnancov a zákaziek je možné zobraziť aj v grafickom zobrazení.
 • V rámci modulu je možné vyhľadávať už zadané časové výkazy podľa mena zamestnanca, kalendárneho roka alebo práce, prípadne viacerých prác naraz.
 • Ak používateľ nemá vyplnený timesheet za X dní dozadu (nastavené administrátorom aplikácie), aplikácia automaticky pošle používateľovi upozornenie prostredníctvom e-mailu alebo sms, že je potrebné timesheet vyplniť.
 • Jednotlivým používateľom modulu možno nastaviť rôzne typy práv - napr. na zápis a čítanie ich práce, na zápis a čítanie práce vybraných používateľov alebo na zápis a čítanie práce všetkých používateľov.
 • V rámci modulu je možné nastaviť aj práva používateľov na zobrazovanie alebo evidenciu vykonanej práce podľa jednotlivých zákaziek alebo projektov.
 • V rámci modulu je možné obmedziť názvy úloh, pre ktoré sa budú vypĺňať hlásenia o úlohách - buď môže názvy úloh definovať len správca, alebo sa názvy úloh načítajú z modulu úloh.
 • Údaje obsiahnuté v module možno v prípade potreby stiahnuť do programu Excel (vrátane súčtov) alebo vytlačiť.

Elektronické správy o práci spôsobili revolúciu v spôsobe, akým spoločnosti riadia svoje každodenné obchodné operácie. Softvér eIntranet.net je výkonný a všestranný program, ktorý uľahčuje vytváranie, ukladanie a zdieľanie dokumentov elektronicky. Tu je len niekoľko výhod, ktoré môže tento softvér poskytnúť: 1. Zjednodušený pracovný tok: eIntranet.net zjednodušuje proces pracovného toku automatickým usporiadaním dokumentov v logickom a ľahko prehľadávateľnom formáte. To pomáha rýchlo nájsť dokumenty, ktoré potrebujete pre akýkoľvek projekt. Môžete tiež priradiť rôzne úrovne prístupu konkrétnym používateľom a zamestnancom, aby ste zaistili bezpečnosť citlivých informácií. 2. Automatizované hlásenie: Tento softvér umožňuje firmám nastavovať prehľady a zobrazovať ich z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet. To eliminuje potrebu manuálneho zostavovania a pravidelnej aktualizácie správ. Umožňuje tiež automatické oznamovanie po dokončení správ a zlepšuje komunikáciu medzi oddeleniami. 3. Vylepšená spolupráca: eIntranet.net umožňuje firmám jednoducho zdieľať dokumenty medzi členmi tímu. To podporuje spoluprácu, pretože každý má prístup k rovnakým súborom a môže v nich vykonávať zmeny. To tiež zvyšuje produktivitu, pretože všetci členovia projektu môžu pracovať na rovnakej stránke. 4. Zabezpečenie a dodržiavanie súladu: eIntranet.net zahŕňa funkcie, ako je šifrovanie a autentifikácia, aby sa zachovala bezpečnosť dokumentov. Podporuje tiež súlad s priemyselnými predpismi. Celkovo je softvér eIntranet.net skvelým riešením pre spoločnosti, ktoré chcú zefektívniť svoje pracovné postupy a zlepšiť spoluprácu. Vďaka ľahko použiteľným funkciám a robustným bezpečnostným opatreniam poskytuje podnikom bezpečnú a efektívnu platformu na správu pracovných dokumentov a správ.