Program elektronickej evidencie výkazov práce

Modul časových výkazov umožňuje zaznamenávať vykonanú prácu podľa jednotlivých odpracovaných hodín. Pomocou tohto modulu je možné priebežne sledovať a vyhodnocovať jednotlivé zákazky a projekty, jednoducho fakturovať vykonanú prácu a získať prehľadné podklady pre mzdy.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul časových výkazov


 • Vďaka vedeniu časových výkazov môžu manažéri, ako aj mzdoví účtovníci zistiť, koľko hodín zamestnanec odpracoval:
  • za deň
  • za týždeň
  • za mesiac
  • za náhradné obdobie
  • koľko z toho boli nadčasy alebo nočná práca atď.
 • Štatistiky vykázanej práce v požadovaných obdobiach podľa jednotlivých zamestnancov a zákaziek je možné zobraziť aj v grafickom zobrazení.
 • V rámci modulu je možné vyhľadávať už zadané časové výkazy podľa mena zamestnanca, kalendárneho roka alebo práce, prípadne viacerých prác naraz.
 • Ak používateľ nemá vyplnený timesheet za X dní dozadu (nastavené administrátorom aplikácie), aplikácia automaticky pošle používateľovi upozornenie prostredníctvom e-mailu alebo sms, že je potrebné timesheet vyplniť.
 • Jednotlivým používateľom modulu možno nastaviť rôzne typy práv - napr. na zápis a čítanie ich práce, na zápis a čítanie práce vybraných používateľov alebo na zápis a čítanie práce všetkých používateľov.
 • V rámci modulu je možné nastaviť aj práva používateľov na zobrazovanie alebo evidenciu vykonanej práce podľa jednotlivých zákaziek alebo projektov.
 • V rámci modulu je možné obmedziť názvy úloh, pre ktoré sa budú vypĺňať hlásenia o úlohách - buď môže názvy úloh definovať len správca, alebo sa názvy úloh načítajú z modulu úloh.
 • Údaje obsiahnuté v module možno v prípade potreby stiahnuť do programu Excel (vrátane súčtov) alebo vytlačiť.