Nástroj na uľahčenie vypĺňania prispôsobených protokolov

Modul protokolov umožňuje elektronické spracovanie protokolov so štandardizovaným formulárom (o meraní, kontrole, stretnutí atď.) vrátane vloženia podpisu spracovateľa protokolu a odoslania e-mailom.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul protokolov:


  • Vytvárajte jednotlivé formuláre protokolov podľa potrieb vašej spoločnosti - môžete jednoducho vytvoriť protokoly a odovzdať ich používateľom na použitie.
  • V každej sekcii môžete definovať konkrétne typy riadkov (napr. názov, číslo, dátum, tabuľka, výber, výber z evidencie majetku).
  • Pre jednotlivé polia formulára môžete prednastaviť predvolené hodnoty.
  • Modul je rozdelený na časti: všetky - vytvorené - odoslané - dokončené.
  • Môžu sa zobraziť len moje protokoly/všetky protokoly.
  • Modul je možné prepojiť so systémom CRM (vyhľadávanie informácií o spoločnosti), registrom majetku (informácie o používaných zariadeniach) a HelpDeskom (prepojenie na uložené tikety).
  • Vytvorenú správu môžete odoslať e-mailom (vo formáte PDF) alebo vytlačiť.
  • Vyhľadávanie v protokoloch je možné podľa prednastavených typov protokolov.

Keďže podniky na celom svete prijímajú digitálnu revolúciu, elektronický protokol sa stal neoddeliteľnou súčasťou mnohých online platforiem. eIntranet.net je profesionálna a bezpečná online platforma, ktorá vďaka svojim automatizovaným elektronickým protokolom ponúka používateľom množstvo výhod. Jednou z najväčších výhod elektronických protokolov eIntranet.net je zvýšená bezpečnosť, ktorú poskytuje. Technológia elektronického protokolu umožňuje bezpečný a šifrovaný prenos a ukladanie užívateľských dát. To znamená, že citlivé informácie sú chránené pred neoprávneným prístupom a porušením ochrany údajov. Platforma navyše využíva brány firewall a celý rad ďalších bezpečnostných opatrení na zaistenie toho, aby dôverné údaje zostali v bezpečí. Ďalšou významnou výhodou elektronických protokolov eIntranet.net je, že uľahčuje efektívnu a rýchlu správu dokumentov. Používatelia môžu rýchlo vyhľadať dôležité dokumenty, zašifrovať ich kvôli bezpečnosti a rýchlo ich zdieľať s kolegami alebo externými klientmi. Platforma tiež umožňuje používateľom spravovať dokumenty v dávkach, čo znamená, že je možné spracovať viac súborov súčasne. Vďaka tomu je proces organizovania a ukladania údajov oveľa efektívnejší, čo pomáha šetriť čas aj peniaze. Nakoniec, pomocou elektronických protokolov eIntranet.net umožňuje používateľom spolupracovať na projektoch v reálnom čase. Všetky zmeny vykonané v dokumentoch sa aktualizujú automaticky, čo umožňuje viacerým ľuďom pracovať na projekte naraz. To zefektívňuje proces spolupráce a pomáha tímom efektívnejšie komunikovať. Celkovo elektronické protokoly eIntranet.net poskytujú celý rad výhod, ktoré z neho robia ideálnu platformu pre online podniky. Poskytovaním bezpečného a šifrovaného prenosu údajov, efektívnej správy dokumentov a spolupráce v reálnom čase eIntranet.net zaisťuje, že používatelia môžu s istotou spravovať svoje digitálne aktíva.