Nástroj na uľahčenie vypĺňania prispôsobených protokolov

Modul protokolov umožňuje elektronické spracovanie protokolov so štandardizovaným formulárom (o meraní, kontrole, stretnutí atď.) vrátane vloženia podpisu spracovateľa protokolu a odoslania e-mailom.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul protokolov:


  • Vytvárajte jednotlivé formuláre protokolov podľa potrieb vašej spoločnosti - môžete jednoducho vytvoriť protokoly a odovzdať ich používateľom na použitie.
  • V každej sekcii môžete definovať konkrétne typy riadkov (napr. názov, číslo, dátum, tabuľka, výber, výber z evidencie majetku).
  • Pre jednotlivé polia formulára môžete prednastaviť predvolené hodnoty.
  • Modul je rozdelený na časti: všetky - vytvorené - odoslané - dokončené.
  • Môžu sa zobraziť len moje protokoly/všetky protokoly.
  • Modul je možné prepojiť so systémom CRM (vyhľadávanie informácií o spoločnosti), registrom majetku (informácie o používaných zariadeniach) a HelpDeskom (prepojenie na uložené tikety).
  • Vytvorenú správu môžete odoslať e-mailom (vo formáte PDF) alebo vytlačiť.
  • Vyhľadávanie v protokoloch je možné podľa prednastavených typov protokolov.