Zdieľané súbory

Modul súborov je interný úložný priestor pre rôzne typy súborov, t. j. slúži ako úložisko pre dokumenty, zvukové nahrávky, videá, obrázky a ďalšie.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul súborov


  • Nahrané súbory možno podľa potreby triediť do priečinkov a filtrovať podľa názvu a typu súboru.
  • Ak má používateľ na to oprávnenie, môže vytvoriť priečinky, do ktorých sa súbory umiestnia.
  • Modul umožňuje zobrazovať rôzne typy vložených súborov podľa potrieb používateľa.