Zdieľané súbory

Modul súborov je interný úložný priestor pre rôzne typy súborov, t. j. slúži ako úložisko pre dokumenty, zvukové nahrávky, videá, obrázky a ďalšie.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Na čo môžete použiť modul súborov


  • Nahrané súbory možno podľa potreby triediť do priečinkov a filtrovať podľa názvu a typu súboru.
  • Ak má používateľ na to oprávnenie, môže vytvoriť priečinky, do ktorých sa súbory umiestnia.
  • Modul umožňuje zobrazovať rôzne typy vložených súborov podľa potrieb používateľa.

Elektronické súbory sa rýchlo stávajú jedným z najpopulárnejších a najúčinnejších nástrojov vo svete moderného podnikania. eIntranet.net je revolučné softvérové riešenie, ktoré uľahčuje ukladanie, zdieľanie a správu digitálnych súborov. Tu je len niekoľko výhod používania tohto softvéru: 1. Zvýšená produktivita: Ukladanie, organizácia a prístup k veľkému množstvu údajov môže byť časovo náročný proces. Pomocou služby eIntranet.net môžete ušetriť čas rýchlym a jednoduchým odosielaním súborov do cloudu na bezpečný prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek. To pomáha zvyšovať organizačnú efektivitu a produktivitu, čo umožňuje vašej firme pracovať inteligentnejšie a rýchlejšie. 2. Vylepšená spolupráca: Možnosť jednoduchého zdieľania súborov medzi používateľmi umožňuje zlepšiť spoluprácu v rámci vašej organizácie. Pomocou služby eIntranet.net môžete bezpečne ukladať a zdieľať súbory, čím sa eliminuje potreba zdĺhavej výmeny e-mailov a skracuje sa čas potrebný na spoluprácu s kolegami. 3. Vylepšená bezpečnosť: Všetky údaje uložené na eIntranet.net sú chránené pokročilými šifrovacími protokolmi. To zaručuje, že všetky vaše citlivé informácie zostanú vždy v bezpečí. Okrem toho eIntranet.net ponúka monitorovanie vašich údajov v reálnom čase, takže všetky zmeny alebo vymazania možno sledovať a v prípade potreby zvrátiť. Využitím výkonu služby eIntranet.net môžu organizácie jednoducho ukladať, zdieľať a spravovať svoje digitálne súbory bezpečným a efektívnym spôsobom. To pomáha zefektívniť prevádzku a zvýšiť produktivitu a zároveň pomáha zabezpečiť, aby boli všetky údaje v bezpečí.