Elektronická kniha jázd a sledovanie vozidiel pomocou GPS

Modul GPS na sledovanie vozidiel umožňuje sledovanie pohybu vozidiel v reálnom čase na mape a zaznamenávanie tejto dopravy do knihy jázd. Okrem toho je možné identifikovať vodiča a prepínať medzi súkromnými a služobnými cestami.
Automaticky generuje knihy jázd, pomocou ktorých ušetríte veľa času a peňazí za ručné vedenie knihy jázd a výpočet diét - tuzemských aj zahraničných. Stravné sa generuje v programe Excel ako jednoduchý podklad pre mzdovú účtovníčku.
Výpisy z knihy jázd je možné exportovať do rôznych formátov súborov alebo sprístupniť viacerým používateľom. Sledovanie histórie prevádzkových údajov je samozrejmosťou.
Náš elektronický denník je bez výhrad akceptovaný finančnými úradmi.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Základné funkcie a možnosti denníka GPS


 • Rýchla vlastná inštalácia (v prípade zakúpenia jednotky do konektora OBD alebo na autobatériu) - prijatú prednastavenú jednotku GPS stačí zapojiť do zásuvky OBD/ autobatérie vozidla (inštalácia trvá niekoľko minút a už môžete sledovať vozidlo).
 • Automatické zaznamenávanie miesta (vo formáte: ulica, číslo popisné, obec, štát) a času začiatku a konca cesty.
 • Automatický výpočet prejdenej vzdialenosti. Výpočet stravy v Českej republike a v zahraničí.
 • Možnosť rozlíšiť typ jazdy (súkromná x služobná) - automatická (podľa času a pracovného dňa) alebo manuálna.
 • Možnosť uviesť účel cesty - napr. obchodné stretnutie, obchodná schôdzka atď. Nastavenie vlastných oblastí - možnosť informovania prostredníctvom SMS/Emailu pri vstupe/výstupe z nastavených oblastí (vhodné aj ako prevencia proti krádeži). Toto nastavenie je možné použiť aj v definovanom čase na monitorovanie napr. nočných výjazdov vozidiel, ktoré bežne v noci nejazdia.
 • Možnosť nahrať dokumenty súvisiace s cestou (tankovanie, parkovanie...) alebo iné poznámky.
 • Výber typu ikony a farby pre každé vozidlo. Priradenie vodičov ku každému vozidlu. Anonymizácia súkromných jázd.
 • Zabezpečenie vozidiel - máte prehľad o ich pohybe, možnosť nastavenia upozornení na pohyb mimo povoleného času (napríklad v noci). Možnosť monitorovania napätia batérie a upozornenia pri jeho poklese prostredníctvom SMS/mailu (vhodné aj ako prevencia proti krádeži).

Mesačná platba za prevádzku: 159,-Kč bez DPH pre celú EÚ

Inštalácia OBD GPS jednotky do auta - PDF dokument - výhodou tejto jednotky je veľmi jednoduchá inštalácia a jednoduchá možnosť prípadnej výmeny do iného vozidla v prípade predaja/prenájmu.

Jednotka GPS vo vozidle

GPS na OBD

 • Jednoduché zapojenie
 • Prenos do iného vozidla
 • Rozšírenie (napr. čítačka čipov na identifikáciu vodiča)

GPS na autobatériu

 • Jednoduché zapojenie
 • Prenos do iného vozidla
 • Rozšírenie (napr. čítačka čipov na identifikáciu vodiča)

GPS napevno s pripojením CAN

 • Jednoduché zapojenie
 • Prenos do iného vozidla
 • Rozšírenia (napr. čítačka čipov na identifikáciu vodiča)

Rozširujúce moduly pre GPS fixed

Modul pripojenia k sieti CAN

 • Čítanie údajov z CAN

Prechod na obchodné/súkromné

 • Prepínač typu HW ride

Identifikačné čipy

 • Identifikačné čipy pre vodičov

RFID identifikácia

 • Identifikácia vodičov RFID

Výhody používania elektronickej polohy GPS v eIntranet.net V dnešnom svete, ktorý je založený na technológiách, sa používanie elektronickej polohy GPS rýchlo stáva základným prvkom v činnosti mnohých podnikov. Platí to najmä pre podniky, ktoré používajú eIntranet.net, open source cloudovú platformu na správu pracovných rozvrhov, komunikáciu a sledovanie majetku. eIntranet.net umožňuje podnikom sledovať svojich zamestnancov pomocou GPS polohy, čo im pomáha lepšie riadiť svojich zamestnancov. Vďaka tejto technológii môžu podniky rýchlo zistiť, kde sa ich zamestnanci nachádzajú a ako dobre plnia svoje úlohy. Jednou z hlavných výhod používania elektronickej lokalizácie GPS v systéme eIntranet.net je, že umožňuje podnikom lepšie monitorovať svojich zamestnancov. Vďaka presnej polohe, ktorú možno zobraziť vo virtuálnom prostredí, môžu manažéri a nadriadení sledovať pohyb a činnosti zamestnancov a zabezpečiť, aby plnili úlohy a aby ich produktivita zostala vysoká. Je to výhodné najmä pre podniky s veľkým vozovým parkom a mobilnými zamestnancami, pretože sledovať ich všetkých jednotlivo je čoraz ťažšie. Vďaka GPS lokalizácii môžu podniky zabezpečiť, aby sa zamestnanci nachádzali tam, kde potrebujú. Ďalšou veľkou výhodou používania elektronickej lokalizácie GPS v systéme eIntranet.net je, že podniky môžu ušetriť čas a peniaze tým, že sa vyhnú plytvaniu zdrojmi na neefektívne úlohy. Vďaka GPS polohám uloženým v cloude môžu podniky rýchlo vyhľadať polohu zamestnancov pred začatím akejkoľvek misie alebo úlohy. Tým sa eliminuje potreba vynakladať čas a energiu na hľadanie zamestnancov a iných zdrojov, čo vedie k vyššej efektívnosti, lepšiemu plneniu úloh a zníženiu počtu chýb. Nakoniec, používanie elektronickej lokalizácie GPS v systéme eIntranet.net tiež pomáha podnikom zabezpečiť bezpečnosť svojich zamestnancov. Vďaka tomu, že spoločnosti vždy presne vedia, kde sa ich zamestnanci nachádzajú, môžu rýchlo reagovať na prípadné problémy. Ak pracovník potrebuje pomoc, údaje GPS sa dajú rýchlo použiť na určenie jeho presnej polohy a na začatie akýchkoľvek záchranných prác. Tým sa výrazne znižujú riziká spojené s prácou na vzdialených miestach a zabezpečuje sa, že zamestnanci zostanú v bezpečí. Celkovo je výhod používania elektronickej lokalizácie GPS v sieti eIntranet.net mnoho. Táto technológia nielenže umožňuje podnikom lepšie monitorovať svojich zamestnancov a šetriť čas a peniaze, ale poskytuje aj ďalšiu vrstvu bezpečnosti, ktorá zabezpečuje bezpečnosť zamestnancov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Keď túto technológiu začne využívať čoraz viac podnikov, konkurenčná výhoda a efektívnosť, ktorú eIntranet.net ponúka, bude len narastať.