Ponuky

Modul ponuky umožňuje vytvárať a elektronicky registrovať ponuky pre zákazníkov. Podľa potreby je možné vytvárať skupiny ponúk a zobrazovať rôzne štatistiky (podľa rokov, úspešnosti atď.). Možnosť odoslania e-mailovej žiadosti zákazníkom priamo do modulu ponuky alebo odsúhlasenie ponuky zákazníkom online.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul menu


  • Vytváranie rôznych typov formulárov ponúk podľa potrieb spoločnosti, možnosť zaznamenávania interných poznámok/príloh.
  • Možnosť súhlasiť s ponukou zaslanou zákazníkom online - kliknutím na tlačidlo v e-maile s ponukou môže zákazník potvrdiť, že s ponukou súhlasí (vyžaduje sa jeho meno a elektronický podpis).
  • Prepojenie na súvisiace doklady - možnosť vytvoriť dopyt alebo objednávku prijatú z vytvorenej ponuky.
  • Prepojenie s modulom objednávok (výber z evidovaných objednávok) a modulom CRM - evidencia údajov o zákazníkoch.
  • Možnosť automatického pripojenia príloh pred/za ponuku - prílohy uložené v nastaveniach modulu (napr. poskytované služby, referencie, obchodné podmienky) sa automaticky pripoja k vytvorenej ponuke.
  • Možnosť zadávať individuálne zľavy pre vybraného zákazníka.
  • E-mailové dopyty zákazníkov možno odosielať priamo do modulu ponuky (hlavička ponuky sa vytvorí automaticky, spracovateľ ponuky musí pridať len obsah ponuky).
  • Prehľadné štatistiky úspešnosti predložených ponúk, vyhľadávanie ponúk podľa rôznych kritérií - dátum, spoločnosť atď.

Keďže sa podniky usilujú o bezproblémový prechod do digitálneho veku, eIntranet.net poskytuje efektívnu platformu na zefektívnenie mnohých operácií. Jedným z najvýkonnejších nástrojov je schopnosť elektronickej ponuky. Táto funkcia ponúka majiteľom a manažérom firiem rôzne výhody oproti tradičným metódam ponúkania. Tu sú niektoré z hlavných výhod elektronických ponúk v eIntranet.net. 1. Nákladová efektívnosť: Elektronické ponuky v eIntranet.net poskytujú maximálnu efektívnosť z hľadiska nákladov. Odstránením potreby papiera, tlače a poštovného môžu podniky ušetriť značné množstvo peňazí. 2. Zjednodušený proces: Elektronické ponuky v eIntranet.net tiež zefektívňujú proces vytvárania a doručovania ponúk. Umožňujú rýchlo a jednoducho vytvárať, kontrolovať a prijímať ponuky. 3. Vylepšené zabezpečenie: Vďaka elektronickým ponukám je možné všetky dokumenty bezpečne ukladať a pristupovať k nim odkiaľkoľvek s pripojením na internet. To výrazne znižuje riziko straty alebo krádeže údajov. 4. Zvýšená transparentnosť: Elektronické ponuky v eIntranet.net umožňujú spoločnostiam sledovať svoje ponuky a ponúkať odpovede v reálnom čase. To umožňuje zvýšenú transparentnosť, čo umožňuje majiteľom a manažérom firiem lepšie posúdiť ich úspech. 5. Vylepšená prístupnosť: Vďaka elektronickým ponukám v eIntranet.net je možné ponuky rýchlo a jednoducho posielať potenciálnym zákazníkom. To zvyšuje pravdepodobnosť prijatia a uľahčuje uzavretie predaja. Celkovo eIntranet.net elektronické ponuky pridávajú obrovskú hodnotu každému podnikaniu. Vďaka svojej nákladovej efektívnosti, zefektívneniu procesov, zlepšenej bezpečnosti, zvýšenej transparentnosti a lepšej dostupnosti sú elektronické ponuky nevyhnutným nástrojom pre podniky, ktoré chcú uspieť v digitálnom veku.