Ponuky

Modul ponuky umožňuje vytvárať a elektronicky registrovať ponuky pre zákazníkov. Je možné vytvárať skupiny ponúk podľa potrieb a zobrazovať rôzne štatistiky (podľa rokov, úspešnosti atď.).

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul menu


  • Vytváranie rôznych typov formulárov ponúk podľa potrieb spoločnosti.
  • Možnosť zaznamenávania interných poznámok/príloh.
  • Prepojenie na súvisiace doklady - možnosť vytvoriť dopyt alebo objednávku prijatú z vytvorenej ponuky.
  • Pripojenie k modulu zmlúv (výber zo zaregistrovaných zmlúv).
  • Prepojenie s modulom CRM - evidencia údajov o zákazníkoch.
  • Možnosť zadávať individuálne zľavy pre vybraného zákazníka.
  • Súhrnné štatistické údaje o úspešnosti predložených ponúk.
  • Vyhľadávanie ponúk podľa rôznych kritérií - dátum, spoločnosť atď.