Ponuky

Modul ponuky umožňuje vytvárať a elektronicky registrovať ponuky pre zákazníkov. Je možné vytvárať skupiny ponúk podľa potrieb a zobrazovať rôzne štatistiky (podľa rokov, úspešnosti atď.).

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul menu


  • Vytváranie rôznych typov formulárov ponúk podľa potrieb spoločnosti.
  • Možnosť zaznamenávania interných poznámok/príloh.
  • Prepojenie na súvisiace doklady - možnosť vytvoriť dopyt alebo objednávku prijatú z vytvorenej ponuky.
  • Pripojenie k modulu zmlúv (výber zo zaregistrovaných zmlúv).
  • Prepojenie s modulom CRM - evidencia údajov o zákazníkoch.
  • Možnosť zadávať individuálne zľavy pre vybraného zákazníka.
  • Súhrnné štatistické údaje o úspešnosti predložených ponúk.
  • Vyhľadávanie ponúk podľa rôznych kritérií - dátum, spoločnosť atď.

Keďže sa podniky usilujú o bezproblémový prechod do digitálneho veku, eIntranet.net poskytuje efektívnu platformu na zefektívnenie mnohých operácií. Jedným z najvýkonnejších nástrojov je schopnosť elektronickej ponuky. Táto funkcia ponúka majiteľom a manažérom firiem rôzne výhody oproti tradičným metódam ponúkania. Tu sú niektoré z hlavných výhod elektronických ponúk v eIntranet.net. 1. Nákladová efektívnosť: Elektronické ponuky v eIntranet.net poskytujú maximálnu efektívnosť z hľadiska nákladov. Odstránením potreby papiera, tlače a poštovného môžu podniky ušetriť značné množstvo peňazí. 2. Zjednodušený proces: Elektronické ponuky v eIntranet.net tiež zefektívňujú proces vytvárania a doručovania ponúk. Umožňujú rýchlo a jednoducho vytvárať, kontrolovať a prijímať ponuky. 3. Vylepšené zabezpečenie: Vďaka elektronickým ponukám je možné všetky dokumenty bezpečne ukladať a pristupovať k nim odkiaľkoľvek s pripojením na internet. To výrazne znižuje riziko straty alebo krádeže údajov. 4. Zvýšená transparentnosť: Elektronické ponuky v eIntranet.net umožňujú spoločnostiam sledovať svoje ponuky a ponúkať odpovede v reálnom čase. To umožňuje zvýšenú transparentnosť, čo umožňuje majiteľom a manažérom firiem lepšie posúdiť ich úspech. 5. Vylepšená prístupnosť: Vďaka elektronickým ponukám v eIntranet.net je možné ponuky rýchlo a jednoducho posielať potenciálnym zákazníkom. To zvyšuje pravdepodobnosť prijatia a uľahčuje uzavretie predaja. Celkovo eIntranet.net elektronické ponuky pridávajú obrovskú hodnotu každému podnikaniu. Vďaka svojej nákladovej efektívnosti, zefektívneniu procesov, zlepšenej bezpečnosti, zvýšenej transparentnosti a lepšej dostupnosti sú elektronické ponuky nevyhnutným nástrojom pre podniky, ktoré chcú uspieť v digitálnom veku.