Knihy jázd v elektronickej podobe

Modul knihy jázd je určený na evidenciu knihy jázd v elektronickej podobe, umožňuje zaznamenávať potrebné údaje týkajúce sa jázd služobných vozidiel. Elektronická správa denníkov je úplne porovnateľná s klasickou tlačenou správou denníkov (podobné postupy), ale je pohodlnejšia a úspornejšia ako tlačená správa denníkov.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul denníka


 • S elektronickou knihou jázd máte dokonalý prehľad o:
  • kilometroch, ktoré vozidlo najazdilo
  • kto, kedy a kde ho naposledy riadil
  • z akého dôvodu bolo vozidlo použité
  • kedy bolo natankované
  • koľko kilometrov vodič najazdil služobne a koľko súkromne
 • V prípade potreby môžete tieto informácie zobraziť alebo pridať odkiaľkoľvek, kde je pripojenie na internet, a nemusíte čakať, kým sa dostanete k tlačenej verzii knihy jázd.
 • Ak vozidlo vykonáva určité jazdy pravidelne (rovnaká trasa), počet najazdených kilometrov sa môže automaticky sčítať.
 • V prípade potreby si môžete stiahnuť mesačný prehľad o využívaní vozidla alebo si každú cestu previesť do tlačenej podoby.