Elektronické prieskumy verejnej mienky

Modul prieskumov umožňuje jednoduché vytváranie firemných prieskumov, dotazníkov a hodnotení a získavanie informácií o názoroch, postojoch alebo znalostiach nielen používateľov firemného intranetu, ale aj externých subjektov.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Jednoduché vytváranie online prieskumov


  • Rýchle, jasné a efektívne získavanie informácií.
  • Pri vytváraní novej ankety správca ankety nastaví dátum, kedy bude anketa aktívna (od-do) a komu bude prístupná (všetkým používateľom eIntranetu v spoločnosti, vybraným používateľom eIntranetu, komukoľvek).
  • Vyplnenie vytvorených prieskumov, dotazníkov a hodnotení môže byť anonymné.
  • V rámci modulu je možné získať odpovede na otvorené aj uzavreté typy otázok.
  • Pre každú otázku môžete nastaviť podmienku zobrazenia (t. j. zobrazí sa, ak respondent v predchádzajúcej otázke odpovedal určitým spôsobom).
  • Vytvorený prieskum je možné sprístupniť nielen používateľom podnikového intranetu, ale aj iným subjektom (napr. zákazníkom, dodávateľom, klientom alebo iným obchodným partnerom) pomocou vygenerovaného odkazu.
  • Výsledky prieskumu sa generujú automaticky a možno ich triediť a zobrazovať v prehľadných štatistikách.