Elektronické prieskumy verejnej mienky

Modul prieskumov umožňuje jednoduché vytváranie firemných prieskumov, dotazníkov a hodnotení a získavanie informácií o názoroch, postojoch alebo znalostiach nielen používateľov firemného intranetu, ale aj externých subjektov.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Jednoduché vytváranie online prieskumov


  • Rýchle, jasné a efektívne získavanie informácií.
  • Pri vytváraní novej ankety správca ankety nastaví dátum, kedy bude anketa aktívna (od-do) a komu bude prístupná (všetkým používateľom eIntranetu v spoločnosti, vybraným používateľom eIntranetu, komukoľvek).
  • Vyplnenie vytvorených prieskumov, dotazníkov a hodnotení môže byť anonymné.
  • V rámci modulu je možné získať odpovede na otvorené aj uzavreté typy otázok.
  • Pre každú otázku môžete nastaviť podmienku zobrazenia (t. j. zobrazí sa, ak respondent v predchádzajúcej otázke odpovedal určitým spôsobom).
  • Vytvorený prieskum je možné sprístupniť nielen používateľom podnikového intranetu, ale aj iným subjektom (napr. zákazníkom, dodávateľom, klientom alebo iným obchodným partnerom) pomocou vygenerovaného odkazu.
  • Výsledky prieskumu sa generujú automaticky a možno ich triediť a zobrazovať v prehľadných štatistikách.

V dnešnom digitálnom svete existuje len málo nástrojov, ktoré sú efektívnejšie ako elektronické prieskumy, ktoré pomáhajú organizáciám zistiť, čo si myslia ich zákazníci a zamestnanci. Prostredníctvom eIntranet.net môžu podniky rýchlo a jednoducho vytvárať prieskumy, zhromažďovať údaje a analyzovať výsledky. Tento článok sa bude zaoberať výhodami používania elektronických prieskumov v eIntranet.net. Jednou z hlavných výhod používania eIntranet.net je jeho jednoduché použitie. Tento softvér umožňuje používateľom vytvárať a odosielať prieskumy iba niekoľkými kliknutiami. Okrem toho eIntranet.net umožňuje používateľom prispôsobiť svoje prieskumy tak, aby vyhovovali potrebám ich spoločnosti a cieľového publika. Táto funkcia umožňuje cielenejší prístup, ktorý prináša lepšie a presnejšie výsledky. Ďalšou výhodou využívania eIntranet.net je schopnosť efektívnejšie zbierať údaje od respondentov. Automatizáciou celého procesu môžu geodeti ušetriť čas a zdroje odosielaním prieskumov prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy, sledovaním odpovedí a exportovaním údajov v reálnom čase. Okrem toho softvér tiež umožňuje používateľom nastaviť odpovede vopred, aby bolo možné odosielať a odpovedať na prieskumy bez akéhokoľvek manuálneho úsilia. Nakoniec eIntranet.net uľahčuje analýzu výsledkov prieskumu. Softvér obsahuje niekoľko pokročilých funkcií, ako sú grafy, tabuľky a grafy, ktoré možno použiť na vizualizáciu údajov a interpretáciu výsledkov. Používatelia môžu tiež exportovať údaje do Excelu alebo iného tabuľkového programu na ďalšiu analýzu. To umožňuje geodetom získať prehľad rýchlo a jednoducho a premeniť údaje na použiteľné informácie. Na záver, elektronické prieskumy eIntranet.net ponúkajú celý rad výhod pre podniky, ktoré sa snažia zlepšiť spokojnosť svojich zákazníkov a zamestnancov. Jednoduché používanie softvéru, efektívne zhromažďovanie údajov a výkonné funkcie analýzy údajov umožňujú organizáciám získať hĺbkový prehľad o svojich zákazníkoch a zamestnancoch a poskytujú kritickú spätnú väzbu, ktorá môže pomôcť zlepšiť ich obchodné postupy.