Pripojenie externých aplikácií pomocou WSDL (SOAP)

Modul sa používa na pripojenie k externým aplikáciám tretích strán pomocou WSDL (SOAP)

Dostupné v jazykoch:
CZ

Aktuálne publikované rozhrania WSDL nájdete v nastaveniach modulu WSDL, kde ich môžete aj povoliť/zakázať.