Rezervácia vozidiel

Elektronický systém na rezerváciu firemných vozidiel. Modul rezervácie vozidiel umožňuje vytvoriť požiadavku na rezerváciu vozidla a odoslať ju určenému nadriadenému na schválenie. O vytvorení novej žiadosti o rezerváciu a jej výsledku sú príslušní používatelia informovaní e-mailom.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul rezervácie firemných vozidiel


  • možnosť udeliť používateľom rôzne prístupové práva - od práva čítať až po možnosť rezervácie pre iných používateľov
  • Vozidlá, ktoré možno použiť na rezervácie, možno označiť (informácie o vozidle sa načítajú z modulu evidencie vozidiel).
  • Schválené rezervácie je možné zobraziť v ročných alebo mesačných správach
  • Rezervácie možno vyhľadávať podľa rôznych kritérií - zadávateľa rezervácie, rezervovaného vozidla alebo dátumu rezervácie.
  • prehľad vytvorených aplikácií je možné exportovať do Excelu alebo vytlačiť
  • možnosť celodennej alebo časovej rezervácie (možnosť využiť vozidlo v daný deň viac ako raz, ak je k dispozícii).