Postup pri podávaní sťažností - program pre proces podávania sťažností

Modul sťažností umožňuje rýchlu a prehľadnú správu sťažností zákazníkov. Modul umožňuje vytvárať šablóny odpovedí a nastavovať rôzne skupiny sťažností podľa potreby.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Čo ocení váš zákazník počas reklamácie?


  • Jasné riadenie pohľadávky vrátane informovania ho o stave pohľadávky, ktorý môže okamžite zistiť online bez toho, aby vám musel volať. Sledovanie lehoty na vybavenie reklamácie.
  • Jednoduchý proces reklamácie alebo vrátenia tovaru = ak je zákazník spokojný s procesom reklamácie alebo vrátenia tovaru, je pravdepodobnejšie, že u vás nakúpi znova.
  • Vytvorenie jednotlivých typov pohľadávok a ich nastavenie podľa potrieb spoločnosti. Definovanie priority vybavovania reklamácií - štandardná/expresná.
  • Zákazník môže sťažnosť zadať samostatne prostredníctvom webového odkazu alebo ručne (napr. v prípade telefonického nahlásenia zákazníkom).
  • informovanie sťažovateľa o priebehu vybavovania jeho sťažnosti prostredníctvom automaticky zasielaných e-mailových správ. Vytvorenie šablón odpovedí na urýchlenie procesu vybavovania sťažnosti.
  • Záznamy o stave reklamácie - nová/čakajúca na dokončenie/prijatá/odoslaná dodávateľovi/vyriešená/vyriešená - opravená/vyriešená - vymenená/vyriešená - zamietnutá. Zoznam zadaných reklamácií je možné vytlačiť alebo stiahnuť do programu Excel.
  • Sledovanie histórie vykonaných zmien. V rámci prijatých požiadaviek môžete vyhľadávať podľa rôznych kritérií.
  • Automatické generovanie štítku na odoslanie pohľadávky žiadateľom.

eIntranet.net je pokročilý a moderný softvérový systém na vybavovanie sťažností zamestnancov v organizáciách. Pre spoločnosti, ktoré hľadajú zjednodušený a efektívny spôsob správy interných sťažností, ponúka celý rad funkcií, ktoré pomáhajú udržiavať hladký priebeh. V tejto časti sa zaoberáme výhodami používania elektronickej správy sťažností so systémom eIntranet.net. 1. Zvýšená produktivita - automatizovaný charakter systému eIntranet.net zabezpečuje rýchlejší proces registrácie a riešenia sťažností zamestnancov. Tým sa zvyšuje celková produktivita organizácie, pretože sa menej času stráca ručným triedením papierov. 2. Jednoduchý prístup - Všetky relevantné informácie sú dostupné rýchlo a jednoducho. Zamestnanci sa môžu prihlásiť do vlastného zabezpečeného systému a prezerať si svoje sťažnosti a sledovať postup ich riešenia, zatiaľ čo manažéri môžu rýchlo vyhľadávať v databáze a zistiť, ktoré sťažnosti je potrebné riešiť. 3. Zlepšené podávanie správ - Keďže všetky údaje sú uložené elektronicky, je možné kedykoľvek vytvárať správy vrátane aktuálnych informácií o tom, ktoré sťažnosti čakajú na vyriešenie. To umožňuje manažérom určiť priority najnaliehavejších sťažností a zabezpečiť, aby žiadna nebola prehliadnutá. 4. Zlepšené sledovanie - Sledovaním všetkých sťažností, a to tak tých, ktoré boli vyriešené, ako aj tých, ktoré ešte čakajú na vyriešenie, umožňuje eIntranet.net manažérom lepšie pochopiť, na čo musí ich organizácia zamerať svoje úsilie, aby zvýšila spokojnosť zamestnancov a znížila počet nevyriešených sťažností. 5. Zvýšená bezpečnosť - V systéme eIntranet.net sú všetky údaje šifrované a uložené v zabezpečenej databáze. Tým sa zabezpečí, že dôverné informácie zostanú v bezpečí, zabráni sa neoprávnenému prístupu a zabezpečí sa, že záznamy si môžu prezerať alebo upravovať len osoby s oprávnením. Celkovo je eIntranet.net neoceniteľným nástrojom pre každú organizáciu, ktorá chce zefektívniť a zlepšiť svoj systém správy sťažností. Vďaka vyššej efektívnosti, lepšiemu zabezpečeniu a podrobným správam je celý proces oveľa jednoduchší a používateľsky prívetivejší.