Postup pri podávaní sťažností - program pre proces podávania sťažností

Modul sťažností umožňuje rýchlu a prehľadnú správu sťažností zákazníkov. Modul umožňuje vytvárať šablóny odpovedí a nastavovať rôzne skupiny sťažností podľa potreby.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Čo ocení váš zákazník počas reklamácie?


  • Jasné riadenie pohľadávky vrátane informovania ho o stave pohľadávky, ktorý môže okamžite zistiť online bez toho, aby vám musel volať.
  • Jednoduchý proces reklamácie alebo vrátenia tovaru = ak je zákazník spokojný s procesom reklamácie alebo vrátenia tovaru, je pravdepodobnejšie, že u vás nakúpi znova.
  • Vytváranie jednotlivých typov pohľadávok a ich nastavenie podľa potrieb spoločnosti.
  • Zákazník môže sťažnosť zadať samostatne prostredníctvom webového odkazu alebo ručne (napr. v prípade telefonického nahlásenia zákazníkom).
  • informovanie sťažovateľa o priebehu vybavovania jeho sťažnosti prostredníctvom automaticky zasielaných e-mailových správ.
  • Záznamy o stave reklamácie - nová/čakajúca na dokončenie/prijatá/odoslaná dodávateľovi/vyriešená/vyriešená - opravená/vyriešená - vymenená/vyriešená - zamietnutá.
  • Sledovanie histórie vykonaných zmien.
  • Automatické generovanie štítku na odoslanie pohľadávky žiadateľom.

- Definovanie priority vybavenia reklamácie - štandardná/expresná.
- Sledovanie lehoty na vybavenie reklamácie.
- Vytváranie šablón odpovedí na urýchlenie procesu vybavenia reklamácie.
- Zoznam zadaných požiadaviek je možné vytlačiť alebo stiahnuť do Excelu.
- V rámci prijatých požiadaviek je možné vyhľadávať podľa rôznych kritérií.