Systém na prenos informácií prostredníctvom sms

Modul sms slúži na rýchle informovanie zamestnancov prostredníctvom sms správ. V prípade potreby môže používateľ s príslušnými právami poslať textovú správu jednému alebo viacerým zamestnancom, ktorí sú v aplikácii uvedení ako používatelia.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul sms


  • Rýchly prenos dôležitých informácií, ako je zmena termínu, pripomenutie dôležitej úlohy alebo udalosti, zvolanie stretnutia atď. - to je výhodné napríklad vtedy, keď je veľký počet príjemcov správ mimo pracoviska.
  • Počet používateľov, ktorým je možné súčasne poslať textovú správu, nie je obmedzený, resp. zodpovedá počtu používateľov, ktorí používajú aplikáciu eIntranet v rámci spoločnosti.
  • Správy možno posielať aj skupinám používateľov - napr. podľa pracovného zaradenia alebo miesta (kancelárie).
  • Správa je obmedzená na 140 znakov.
  • Príjemcovia uvidia pred textom správy text "SMS z intranetu".

S neustálym rastom technológií rastie aj potreba, aby si podniky udržali náskok. Vďaka eIntranet.net môžu spoločnosti ľahko využiť špičkové možnosti elektronických SMS správ. Vďaka tejto službe sa spoločnosti dokážu spojiť so svojimi zamestnancami rýchlo, bezpečne a nákladovo efektívne. Tu je päť spôsobov, ako môžu byť elektronické SMS správy prostredníctvom eIntranet.net prínosom pre podniky: 1. Zvýšená efektivita - Pomocou elektronických SMS správ môžu spoločnosti skrátiť čas potrebný na oznamovanie dôležitých správ svojim zamestnancom. Zamestnanci môžu dostávať základné informácie takmer okamžite a môžu sa stať produktívnejšími. 2. Vylepšené zabezpečenie – Všetky správy odoslané prostredníctvom šifrovaných serverov eIntranet.net sú bezpečné, čo znamená, že citlivé údaje zostávajú v bezpečí pred zvedavými očami. Výsledkom je lepší pokoj pre všetkých zúčastnených. 3. Úspora nákladov - Spoločnosti šetria čas aj peniaze tým, že využívajú elektronické SMS správy. So zníženou potrebou manuálnej komunikácie môžu podniky výrazne znížiť svoje výdavky na prácu. 4. Spoľahlivosť - Správy odoslané prostredníctvom systému eIntranet.net môžu zaručene prísť rýchlo, čím sa zabezpečí, že dôležité informácie sa nikdy nestratia alebo oneskoria. 5. Škálovateľnosť - Spoločnosti môžu ľahko zvýšiť alebo znížiť používanie elektronických SMS správ podľa potreby, aby vyhovovali ich meniacim sa potrebám. Či už potrebujú komunikovať s niekoľkými zamestnancami alebo stovkami, eIntranet.net ich má pokryté. Využitím služieb elektronických SMS správ eIntranet.net môžu podniky zabezpečiť efektívnu, bezpečnú a nákladovo efektívnu komunikáciu so svojimi zamestnancami. To bude v konečnom dôsledku prínosom pre spoločnosť aj jej zamestnancov, čo z nej robí vynikajúcu voľbu pre podniky akejkoľvek veľkosti.