Systém na prenos informácií prostredníctvom sms

Modul sms slúži na rýchle informovanie zamestnancov prostredníctvom sms správ. V prípade potreby môže používateľ s príslušnými právami poslať textovú správu jednému alebo viacerým zamestnancom, ktorí sú v aplikácii uvedení ako používatelia.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul sms


  • Rýchly prenos dôležitých informácií, ako je zmena termínu, pripomenutie dôležitej úlohy alebo udalosti, zvolanie stretnutia atď. - to je výhodné napríklad vtedy, keď je veľký počet príjemcov správ mimo pracoviska.
  • Počet používateľov, ktorým je možné súčasne poslať textovú správu, nie je obmedzený, resp. zodpovedá počtu používateľov, ktorí používajú aplikáciu eIntranet v rámci spoločnosti.
  • Správy možno posielať aj skupinám používateľov - napr. podľa pracovného zaradenia alebo miesta (kancelárie).
  • Správa je obmedzená na 140 znakov.
  • Príjemcovia uvidia pred textom správy text "SMS z intranetu".