Vytváranie vlastných formulárov, ich on-line vypĺňanie a archivácia.

Modul formulárov umožňuje vytvoriť elektronický formulár, vyplniť ho a elektronicky uložiť. V prípade potreby aplikácia automaticky sleduje, či bol formulár vyplnený do stanoveného termínu, a príslušným používateľom zasiela oznámenia o potrebe vyplniť formulár.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Na čo môžete použiť modul formulárov


 • V nastaveniach modulu sa vytvárajú jednotlivé typy formulárov podľa potrieb firmy - napr. hlásenie o upratovaní, záznam o zmene, formulár pre žiadateľa...
 • Pre každý formulár môžete nastaviť:
  • pre ktoré dni sa musí vyplniť
  • kto ho musí vyplniť
  • do akého času sa musí vyplniť
 • Po vyplnení formulára môžete vyplnený formulár poslať nadriadenému alebo inej určenej osobe.
 • V prípade, že formulár vypĺňa viac ako jedna osoba, je možné formulár uložiť a odoslať nadriadenému až po vyplnení formulára poslednou osobou.
 • Ak formulár nie je vyplnený do stanoveného termínu, je možné, aby sa používateľovi, ktorý mal formulár vyplniť, automaticky odoslal e-mail alebo textová správa.
 • Prehľad formulárov, ktoré neboli vyplnené do stanoveného termínu, sa zašle nadriadenému.
 • Pre každý vytvorený formulár je možné určiť konkrétne prístupové práva.
 • V module je možné vyhľadávať vyplnené formuláre podľa dátumu zápisu alebo podľa autora zápisu. Vyplnené formuláre je možné exportovať do programu Excel alebo vytlačiť.

Používanie elektronických formulárov v softvéri eIntranet.net ponúka firmám a ich zamestnancom množstvo výhod. Tento systém uľahčuje efektívny, bezpečný a nákladovo efektívny spôsob vypĺňania, predkladania a sledovania dokumentov. Umožňuje tiež zefektívniť komunikáciu medzi oddeleniami a zamestnancami. Používanie elektronických formulárov v softvéri eIntranet.net znižuje spotrebu papiera, čím šetrí čas aj peniaze. Dokumenty možno rýchlo a jednoducho vytvárať, vypĺňať, kontrolovať a schvaľovať. Okrem toho sa znižuje počet chýb pri zadávaní údajov, pretože softvér overuje údaje vo formulároch pred ich odoslaním. Softvér eIntranet.net umožňuje funkcie, ako sú digitálne podpisy a automatické smerovanie formulárov, čím sa znižuje manuálna práca a zvyšuje efektívnosť. Pracovné postupy sa dajú ľahko prispôsobiť potrebám organizácie a oznámenia môžu upozorniť pracovníkov na úlohy, ktoré si vyžadujú dokončenie. Softvér poskytuje aj možnosti podrobného vykazovania. Správy môžu obsahovať informácie z viacerých oddelení a môžu sa použiť na sledovanie pokroku, správu rozpočtov a identifikáciu oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie. Celkovo eIntranet.net ponúka komplexnú platformu na zefektívnenie spracovania formulárov. Spoločnosti, ktoré si túto technológiu osvoja, profitujú z lepšej organizačnej efektívnosti, vyššej presnosti a zníženia nákladov.