Vytváranie vlastných formulárov, ich on-line vypĺňanie a archivácia.

Modul formulárov umožňuje vytvoriť elektronický formulár, vyplniť ho a elektronicky uložiť. V prípade potreby aplikácia automaticky sleduje, či bol formulár vyplnený do stanoveného termínu, a príslušným používateľom zasiela oznámenia o potrebe vyplniť formulár.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul formulárov


 • V nastaveniach modulu sa vytvárajú jednotlivé typy formulárov podľa potrieb firmy - napr. hlásenie o upratovaní, záznam o zmene, formulár pre žiadateľa...
 • Pre každý formulár môžete nastaviť:
  • pre ktoré dni sa musí vyplniť
  • kto ho musí vyplniť
  • do akého času sa musí vyplniť
 • Po vyplnení formulára môžete vyplnený formulár poslať nadriadenému alebo inej určenej osobe.
 • V prípade, že formulár vypĺňa viac ako jedna osoba, je možné formulár uložiť a odoslať nadriadenému až po vyplnení formulára poslednou osobou.
 • Ak formulár nie je vyplnený do stanoveného termínu, je možné, aby sa používateľovi, ktorý mal formulár vyplniť, automaticky odoslal e-mail alebo textová správa.
 • Prehľad formulárov, ktoré neboli vyplnené do stanoveného termínu, sa zašle nadriadenému.
 • Pre každý vytvorený formulár je možné určiť konkrétne prístupové práva.
 • V module je možné vyhľadávať vyplnené formuláre podľa dátumu zápisu alebo podľa autora zápisu.

Vyplnené formuláre môžete exportovať do programu Excel alebo vytlačiť.