Softvér na správu zákazníkov

Modul registrácie zákazníkov uľahčuje registráciu všetkých dôležitých informácií o zákazníkoch spoločnosti. Hlavné zaznamenávané údaje sú prednastavené, ďalšie zaznamenávané údaje pridávajú samotní používatelia. Modul je prepojený s modulom pracovných výkazov na jednoduchšie vykazovanie odpracovaných činností jednotlivých zákazníkov.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť záznamy o zákazníkoch


  • Vďaka evidencii zákazníkov majú spoločnosti jednoduchý prístup ku všetkým dôležitým informáciám o svojich klientoch.
  • Základné údaje, ktoré sa budú zaznamenávať, sú prednastavené (napr. meno, adresa, telefón, e-mail), ďalšie údaje si môžu používatelia doplniť podľa vlastných potrieb (dátumy, iné identifikačné údaje atď.).
  • Ak používateľ zadá do registra položky, ktorých expiráciu je potrebné sledovať, systém ho automaticky vopred upozorní na blížiaci sa dátum exspirácie.
  • Záznamy sú prepojené s modulom časového výkazu - vďaka tomu je možné evidovať vykonanú prácu priamo u zákazníka a v prípade potreby si ju nechať zobraziť v časovom výkaze.
  • V rámci modulu môžete vyhľadávať pomocou funkcie rýchleho vyhľadávania alebo funkcie Filter, ktorá umožňuje vyhľadávanie podľa rôznych kritérií - napríklad podľa toho, či ide o aktívneho alebo neaktívneho zákazníka, alebo podľa sídla spoločnosti.
  • Modul umožňuje nastaviť rôzne prístupové práva pre rôzne typy používateľov - od možnosti jednoduchého čítania v záznamoch až po možnosť čítania, pridávania poznámok, úprav a mazania v záznamoch.