Schválenie prémií na vyplatenie orgánmi dohľadu

Elektronické schvaľovanie bonusov nadriadenými

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Vyplatenie bonusu - schválenie nadriadenými