Poskytovanie podpory zákazníkom prostredníctvom asistenčnej služby.

Nástroj na efektívne, prehľadné a jednoduché riešenie otázok zákazníkov.
Máte prehľad o otázkach svojich zákazníkov? Chcete vedieť, kedy, kto a ako odpovedal na ich otázky? Prevádzkujete eshop, IT alebo iný zákaznícky servis? Chcete mať prehľad o práci svojich zamestnancov? Použite náš modul HelpDesk a ušetrite čas a peniaze.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Na čo môžete použiť modul HelpDesk


  • Vytváranie jednotlivých projektov (typov činností) na poskytovanie podpory a ich nastavenie podľa potrieb spoločnosti
  • Zadávanie požiadaviek automaticky prostredníctvom e-mailu alebo manuálne (napr. v prípade telefonického hovoru zákazníka). Zákazník je priebežne informovaný prostredníctvom informačných e-mailov o priebehu riešenia jeho požiadavky.
  • Jednoduché priradenie požiadavky konkrétnemu používateľovi na vyriešenie
  • Zaznamenávanie stavu požiadaviek - nové, vyriešené, čakajúce, vyriešené, uzavreté - a sledovanie histórie zmien
  • Vytvorenie šablóny odpovede na urýchlenie odpovedania na často kladené otázky zákazníkov
  • Zoznam vložených žiadostí je možné vytlačiť alebo stiahnuť do programu Excel
  • V prijatých požiadavkách môžete vyhľadávať podľa rôznych kritérií - stavu, riešiteľa, dátumu atď. Vyhľadávať je možné aj v poznámkach alebo v popise jednotlivých lístkov.
  • Použitie heldpesk vám umožňuje zistiť, ako dlho sa na požiadavke pracuje, a zobraziť prehľadné štatistiky práce tímu podpory (a podľa toho vystaviť zákazníkom faktúru za podporu).

Prínosy nasadenia HelpDesku - napr. v e-shope:
- ľahko dostupný a rýchly prehľad o požiadavkách zákazníkov
- informovanosť a zastupiteľnosť zamestnancov v procese riešenia požiadaviek
- prehľad o práci zamestnancov a poskytnutej podpore zákazníkom
- zistenie spokojnosti zákazníkov
- poskytnutie aktuálnych informácií pre zákazníka o procese riešenia jeho požiadavky

Úvod eIntranet.net je intranetový softvér pre podniky, ktorý poskytuje používateľom prístup k dokumentom a komunikačným nástrojom. Tento softvér obsahuje aj elektronický HelpDesk, ktorý umožňuje spoločnostiam poskytovať podporu svojim zamestnancom efektívnym a nákladovo výhodným spôsobom. HelpDesk poskytuje celý rad funkcií, ako sú napríklad systémy zadávania lístkov, systémy automatickej odpovede, správa znalostnej databázy a ďalšie. V tomto článku sa budeme venovať výhodám používania elektronického HelpDesku v systéme eIntranet.net. Úspora času a nákladov HelpDesk v eIntranet.net je vytvorený tak, aby bol užívateľsky prívetivý a intuitívny, čo znamená, že zamestnanci môžu rýchlo a jednoducho pristupovať k službe a získať pomoc, ktorú potrebujú. To pomáha zefektívniť celý proces podpory. Využívaním systému automatickej odpovede môžu podniky ušetriť čas aj peniaze tým, že znížia množstvo času a zdrojov vynaložených na manuálnu komunikáciu a riešenie problémov. Okrem toho môžu spoločnosti ďalej znižovať náklady využívaním systému ticketov, ktorý im umožňuje prideľovať úlohy konkrétnym agentom a efektívnejšie riadiť ich pracovné zaťaženie. Zlepšená správa znalostí HelpDesk v eIntranet.net obsahuje aj komplexný systém správy znalostnej databázy. Zamestnanci môžu jednoducho vyhľadávať odpovede na svoje otázky a rýchlo nájsť potrebné znalosti bez toho, aby museli čakať na pomoc. To pomáha zabezpečiť rýchle a presné odpovede na požiadavky na podporu a tiež pomáha podnikom udržiavať svoje znalosti aktuálne a dostupné. Zvýšená spokojnosť zákazníkov HelpDesk v eIntranet.net poskytuje podnikom možnosť včas a organizovane odpovedať na otázky zákazníkov. Spoločnosti si môžu vytvoriť vlastný systém ticketov a filtrov, aby sa zabezpečilo, že najdôležitejšie požiadavky budú riešené ako prvé. Vďaka schopnosti rýchlo a presne reagovať môžu podniky zlepšiť skúsenosti zákazníkov a zabezpečiť ich spokojnosť. Záver Elektronický HelpDesk v službe eIntranet.net je výkonný nástroj, ktorý môže podnikom pomôcť poskytovať lepšiu podporu svojim zamestnancom. Vďaka schopnosti šetriť čas a peniaze, zlepšovať riadenie znalostí a zvyšovať spokojnosť zákazníkov môžu mať podniky z využívania HelpDesku v eIntranet.net veľký prospech.